Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Europejski nakaz dochodzeniowy Nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Sławomir Buczma, Rafał Kierzynka
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381288569
Stron: 0
Kod ksi: BEKW-8244*
Cena:
149.00 zł
Opis książki
Książka zawiera syntetyczną analizę jednego z najważniejszych elementów współpracy sądowej w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, jakim jest transgraniczne gromadzenie materiału dowodowego. Nie tylko omawia poszczególne etapy rozwoju systemu międzynarodowego pozyskiwania dowodów, ale ukazuje również ciągłość i komplementarność prawa UE w tym zakresie. Ma to szczególne znaczenie dla praktyków prawa, którzy - otrzymując nowe narzędzie w postaci europejskiego nakazu dochodzeniowego - winni, tam gdzie jest to możliwe, analizować i stosować nowe rozwiązania w świetle dotychczasowych przepisów i procedur. Nowy instrument nie jest bowiem zaprzeczeniem poprzednich mechanizmów obrotu, a raczej jego logicznym następstwem i konsekwencją zmian organizacyjnych i strukturalnych samej Unii.

Z tych też względów niniejsza monografia jest przeznaczona w pierwszym rzędzie dla praktyków wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania zajmujących się obrotem międzynarodowym w sprawach karnych.