Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Wojciech Hartung
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381286558
Stron: 0
Kod ksi: BEKW-8243*
Cena:
149.00 zł
Opis książki
Monografia dotyczy zakresu samodzielności samorządu terytorialnego w definiowaniu i świadczeniu usług komunalnych, a podstawę analizy stanowią rozwiązania prawa unijnego, francuskiego i polskiego. Pomimo rosnącego wpływu prawa unijnego uznana jest jednak rola, jaką państwo i samorząd lokalny, odgrywają w podejmowaniu decyzji o sposobach realizacji spoczywających na nich zadań. W monografii wskazuje się granice i możliwości definiowania i świadczenia usług komunalnych samodzielnie przez jednostki samorządu lokalnego oraz powierzania ich na zewnątrz, tj. z udziałem podmiotów prywatnych. Oba modele wymagają uwzględniania szeregu regulacji, w tym przepisów dotyczących zamówień publicznych i prawa konkurencji.