Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka
Autorzy: Agnieszka Czubik, Dominika Dziwisz, Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, Marcin Tarnawski
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
ISBN: 9788376388786
Stron: 194
Kod ksi: KSAK-0102
Cena:
20.00 zł
Opis książki
„Publikacja podejmuje rzadko obecne w polskiej literaturze problemy badawcze. Zostały one ujęte multidyscyplinarnie, w sposób interesujący zarówno metodologicznie, jak i poznawczo, co w konsekwencji prowadzi do ważkich spostrzeżeń i wniosków końcowych. Stanowi ona istotny punkt odniesienia dla innych badaczy i będzie, jak piszą Autorzy: ciekawym źródłem dla wszystkich zainteresowanych poznaniem i pogłębieniem wiedzy z tego zakresu. Znajomość analizowanych zagadnień może bowiem przyczynić się do zrozumienia i rzetelnej oceny niektórych zachodzących współcześnie zjawisk i procesów. Równocześnie praca daje wiele nowych impulsów i punktów wyjścia do rozpoczęcia niezwykle potrzebnej debaty na temat powstających na naszych oczach zagrożeń praw człowieka. Pragnę podkreślić, że oddawana w ręce Czytelników publikacja wychodzi poza powszechnie przyjęte schematy badawcze tej problematyki”.
– z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Czarnego