Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Mirosław Gumularz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381247993
Stron: 259
Kod ksi: WOLT-7330*
Cena:
99.00 zł
Opis książki
RODO ma zastosowanie do wszystkich branż, w tym zarówno do sektora prywatnego, jak i publicznego. Jednocześnie wiele przepisów RODO w sposób szczególny ujmuje sytuację prawną podmiotów z sektora publicznego.

W książce znajdziesz m.in. omówienie:
- danych osobowych wrażliwych, danych o karalności oraz danych osobowych zwykłych,
- danych osobowych podanych, zaobserwowanych, pochodnych oraz wywnioskowanych,
- typowych podstaw przetwarzania danych osobowych w przypadku organów administracji publicznej,
- zgody jako podstawy przetwarzania danych przez podmioty z sektora publicznego,
- wyjątków oraz regulacji szczególnych względem RODO w ramach realizacji praw podmiotów danych w odniesieniu do sektora publicznego,
- wyłączeń i modyfikacji wynikających z projektowanych przepisów sektorowych,
- wyłączeń lub ograniczeń wynikających z przepisów RODO, które mogą dotyczyć sektora publicznego,
- publicznoprawnych konsekwencji naruszenia praw podmiotów danych.
W publikacji uwzględniono dwa podstawowe akty prawne obowiązujące od 25.05.2018 r.:
- nową ustawę z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Książka ma na celu m.in.:
- przedstawienie kluczowych wymogów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w zderzeniu z sytuacją prawną podmiotów z szeroko pojmowanego sektora publicznego,
- przedstawienie możliwych rozwiązań legislacyjnych (poglądowo), odwołując się do projektowanych przepisów sektorowych wdrażających RODO. Czytelnik uzyska w związku z tym informacje na co zwrócić uwagę, analizując dotyczące go przepisy sektorowe niezależnie od tego, jaki będzie ostateczny kształt tych dokumentów.