Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ustawa o funduszach inwestycyjnych Komentarz Tom I. Art. 1-157
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Redakcja naukowa, Andrzej Kidyba
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381245586
Stron: 1574
Kod ksi: WOLT-25091*
Cena:
199.00 zł
Opis książki
Komentarz jest pierwszym kompleksowym opracowaniem ustawy o funduszach inwestycyjnych, które odnosi się bezpośrednio zarówno do przepisów prawa, jak i do praktyki ich stosowania oraz stanowisk organów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Ponadto jako jedyny omawia zmiany wprowadzone w związku z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa ZAFI).

Autorzy poruszają prawne aspekty działania TFI, funduszy, depozytariusza oraz podmiotów wykonujących na ich rzecz czynności określone w przepisach prawa. Wobec rosnącego wpływu zasad funkcjonowania instytucji finansowych na życie codzienne materia publikacji pozwoli na zrozumienie zasad działania rynku kapitałowego, zidentyfikuje zagrożenia związane z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych oraz wyjaśni sposób prawidłowego wykonywania czynności przez podmioty, na które ustawa nakłada określone obowiązki.