Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo finansów samorządowych
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Michał Bitner, Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381247894
Stron: 224
Kod ksi: WOLT-7157*
Cena:
59.00 zł
Opis książki
W podręczniku autorzy klarownie i przystępnie objaśniają podstawowe zagadnienia dotyczące systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego na gruncie obowiązujących ustaw i aktów prawa miejscowego. Wśród szeroko omówionych pojęć i instytucji warto wymienić: - podstawy prawne i zasady ogólne tego systemu, - pojęcie, strukturę i funkcje budżetu jednostek samorządu terytorialnego, - klasyfikację dochodów, wydatków i dotacji, - koncepcję długu publicznego i źródła finansowania deficytu budżetowego, - kwestie związane z kontrolą gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Książka stanowi kompendium wiedzy o funkcjonowaniu tzw. podsektora samorządowego w systemie finansów publicznych.

Przejrzysty układ oraz tabele, wykresy i wzory, a także aktualne tezy z orzecznictwa mają ułatwić Czytelnikom przyswojenie zawartego w książce materiału.