Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Kodeks pracy Komentarz Wyd. 4
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381245807
Stron: 1642
Kod ksi: WOLT-6816/4*
Cena:
259.00 zł
Opis książki
Komentarz przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w Kodeksie pracy.
W opracowaniu czytelnik znajdzie przystępne omówienie przepisów ustawy regulujących:
- nawiązanie i ustanie stosunku pracy,
- urlopy pracownicze,
- wynagrodzenia za pracę,
- czas pracy,
- odpowiedzialność pracowników,
- uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
- bezpieczeństwo i higienę pracy.
W czwartym wydaniu zostały uwzględnione wszystkie zmiany ustawodawcze, które miały miejsce od czasu poprzedniej edycji w 2016 r., w tym te najnowsze – wynikające z RODO oraz ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, regulujące dozwolony monitoring pracowników i monitoring poczty elektronicznej (nowe art. 22(2) i 22(3) k.p.) – a także inne, dotyczące m.in.:
- ograniczenia handlu w niedzielę,
- możliwości prowadzenia i przechowywania przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (dokumentacja pracownicza) w formie papierowej lub elektronicznej – wejdą w życie 1.01.2019 r.,
- skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat – wejdzie w życie 1.01.2019 r.,
- dokonywania wypłaty wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy (forma bezgotówkowa) jako preferowanego sposobu wypłaty wynagrodzenia – wejdzie w życie 1.01.2019 r.
Książka zawiera starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz bogatą literaturę z dziedziny prawa pracy. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z oryginalną argumentacją prawniczą, przydatną zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa pracy. Korzystanie z komentarza ułatwi szczegółowy indeks rzeczowy.

Autorami opracowania są wybitni przedstawiciele nauki z różnych ośrodków naukowych w całym kraju oraz praktycy prawa pracy.