Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Grzegorz Abgarowicz, Ewa Perłakowska, Artur Prasal
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381280495
Stron: 322
Kod ksi: BEKW-9829*
Cena:
139.00 zł
Opis książki
Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji. Administracja publiczna realizuje szeroki zakres zadań. Z jednej strony, są to zadania dotyczące obsługi obywateli (zadania realizowane głównie przez samorząd), z drugiej strony – realizowane w ramach współpracy między różnymi podmiotami. We wszystkich tych aspektach istotną rolę odgrywa wykorzystanie możliwości elektronicznej komunikacji przy załatwianiu spraw, jak również wykorzystanie systemów teleinformatycznych wewnątrz samej organizacji w szczególności służących do elektronicznego dokumentowania przebiegu rozstrzygania i załatwiania spraw (EZD).