Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ochrona środowiska w firmie
Autorzy: Filip Poniewski
Wydawnictwo: ODDK
ISBN: 9788378046394
Stron: 197
Kod ksi: ODDK-8399
Cena:
157.50 zł
Opis książki
Każda prowadzona działalność gospodarcza oddziałuje w pewnym stopniu na środowisko. Przepisy prawa, głównie Prawo ochrony środowiska, a także inne ustawy, nakładają na przedsiębiorców szereg obowiązków w tym zakresie.

Publikacja zawiera wskazówki dotyczące przygotowania się do rozpoczęcia działalności gospodarczej, jej prowadzenia, wykonywania obowiązków sprawozdawczych, zakończenia działalności, pod kątem ochrony środowiska.

W książce omówiono m.in.:

- decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, w tym, m.in. przypadki, w których nie decyzja nie jest wymagana, procedura uzyskania decyzji, czas obowiązywania decyzji, przeniesienie decyzji na inny podmiot,

- niezbędne do prowadzenia działalności pozwolenia na:
* wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
* wytwarzanie odpadów,
* wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, z uwzględnieniem nowego Prawa wodnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.),

- pozwolenie zintegrowane, w tym: obligatoryjne uzyskanie takiego pozwolenia, zakres i elementy pozwolenia,

- działania służące zapobieganiu wystąpienia awariom, z uwzględnieniem podziału na zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii oraz zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii,

- obowiązki sprawozdawcze, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz kary pieniężne,

- opłatę produktową oraz opłatę recyclingową,

- obowiązki związane z zakończeniem działalności gospodarczej,

- odpowiedzialność za uchybienia obowiązkom związanym z ochroną środowiska, w tym zasada zanieczyszczający płaci.