Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Konstytucja biznesu praktyczne omówienie pakietu ustaw
Autorzy: Magdalena Ługiewicz
Wydawnictwo: ODDK
ISBN: 9788378046363
Stron: 275
Kod ksi: ODDK-8396
Cena:
168.00 zł
Opis książki
Konstytucja biznesu praktyczne omówienie pakietu ustaw

Konstytucja biznesu to pakiet pięciu ustaw obowiązujących od dnia 30 kwietnia 2018 r. kompleksowo regulujących zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Na pakiet składają się: ustawa – Prawo przedsiębiorców, ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.