Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Tomasz Krzyżewski, Aleksandra Kłoczko, Fabian Elżanowski, Monika Bychowska, Aleksander Braksator, Adrian Bielecki, Dariusz Aziewicz, Redakcja naukowa, Cezary Banasiński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381249089
Stron: 256
Kod ksi: WOLT-7156*
Cena:
65.00 zł
Opis książki
Autorzy publikacji dążą do wyważenia teoretycznego wykładu akademickiego i uwag praktyki stosowania prawa antymonopolowego. Koncentrują się na unormowaniach polskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba – odwołują się do prawodawstwa i orzecznictwa Unii Europejskiej. Odniesienia do prawa unijnego zostały dokonane w niezbędnym zakresie, umożliwiającym zrozumienie jego powiązań z prawem polskim. Opracowanie zawiera szeroki wybór najnowszego orzecznictwa organu antymonopolowego i sądów z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Uwzględnia również wszystkie ostatnie nowelizacje tej gałęzi prawa, w tym przede wszystkim: - przepisy o prywatnoprawnym dochodzeniu roszczeń z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa ochrony konkurencji, - zmiany związane z wejściem w życie ustawy – Prawo przedsiębiorców. Wiedza z zakresu prawa antymonopolowego jest niezbędna nie tylko każdemu prawnikowi, lecz także ekonomistom. Związek prawa i ekonomii w dziedzinie, jaką jest normatywna regulacja publicznoprawnych reguł ochrony konkurencji, jest specyfiką norm tego prawa, dlatego autorzy uzupełniają omawiane instytucje prawne o odniesienia do pojęć i kategorii ekonomicznych.