Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Anna Kanios
Wydawnictwo: UMCS
ISBN: 9788322790878
Stron: 333
Kod ksi: UMCS-1098
Cena:
42.00 zł
Opis książki
Praca (...) powstała z materiału rozległych studiów nad literaturą przedmiotu, jak i wiarygodnego materiału pochodzącego z rzetelnych i pogłębionych badań realizowanych za pomocą wszystkich możliwych technik badawczych (...). Omówienie w rozprawie tylu zagadnień, i to w sposób pogłębiony, sprawia, że uznać ją trzeba za poważne stadium doniosłego społecznie zagadnienia. Przedłożona przez Autorkę praca jest dziełem, które winno zainicjować ożywioną dyskusję na temat koniecznych zmian w obszarze, którego dotyczy.
Z recenzji prof. dr. hab. Tedeusza Aleksandra