Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe W praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Helena Ciepła, Mirosława Pytlewska-Smółka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381246187
Stron: 463
Kod ksi: WOLT-9831*
Cena:
159.00 zł
Opis książki
Publikacja - jako pierwsza na rynku wydawniczym - przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków składanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

W opracowaniu zawarto obszerny katalog przykładów prawidłowo wypełnionych formularzy urzędowych wniosków o wpis. Autorki omawiają najczęstsze błędy popełniane we wnioskach w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym, przeszkody do wpisów oraz możliwości ich korygowania. Formułują także postulaty de lege ferenda wskazujące potrzebę zmian przepisów i ujednolicenia praktyki.

Czytelnicy będą mogli się zapoznać ze sposobem formułowania prawidłowych żądań we wnioskach teleinformatycznych o wpis oraz dowiedzieć się, jakie dokumenty stanowiące podstawę wpisu powinny być załączone do wniosku.

Stan prawny: 20 kwietnia 2018 roku