Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawne aspekty wprowadzania nowej żywności na rynek unijny
Autorzy: Lukasz Mikołaj Sokołowski
Wydawnictwo: Iuris Polskie Wydawnictwo Prawnicze Sp.z o.o.
ISBN: 9788365287632
Stron: 274
Kod ksi: IURI-0124
Cena:
68.25 zł
Opis książki
Przedmiotem rozważań poczynionych w pracy doktorskiej jest zagadnienie wprowadzania nowej żywności na rynek unijny.
Szczególnym wyzwaniem przed jakim staje WPR, rolnictwo i cały współczesny świat jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu rosnącego zapotrzebowania na środki spożywcze. Rozwiązaniem problemu zwiększającego się popytu na żywność powinien być wzrost produkcji konwencjonalnej żywności, a także poszukiwanie alternatywnych źródeł pożywienia i wprowadzanie na rynek nowej żywności. Może być ona niespożywaną dotychczas w UE żywnością z państw trzecich albo wynikiem stosowania nowych sposobów produkcji lub przetwarzania. Są to jednak produkty, których bezpieczeństwo nie zostało dotychczas potwierdzone doświadczeniem bezpiecznej konsumpcji w UE. Z tego powodu może ona stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia konsumentów w UE.

Celem pracy jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania, czy i w jakim stopniu regulacje prawne dotyczące wprowadzania do obrotu w UE nowej żywności chronią zdrowie i życie ludzi, zapewniając jednocześnie swobodny przepływ tego rodzaju żywności w UE oraz ochronę interesów ekonomicznych zarówno konsumenta,jak i podmiotu działającego na rynku spożywczym.