Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
Autorzy: Katarzyna Kryla-Cudna
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381280242
Stron: 235
Kod ksi: BEKW-3419*
Cena:
169.00 zł
Opis książki
Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Niniejsza publikacja to wybitna praca doktorska poświęcona możliwości dochodzenia naprawienia szkody niemajątkowej powstałej poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Niniejsza rozprawa doktorska została nagrodzona w III edycji ogólnopolskiego konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego.

Publikacja omawia m.in. następujące zagadnienia:

szkodę niemajątkową i zadośćuczynienie,
rozwój instytucji zadośćuczynienia pieniężnego za szkodę niemajątkową wynikającą z niewykonania umowy,
dopuszczalność zasądzenia zadośćuczynienia pieniężnego za szkodę niemajątkową wynikającą z niewykonania umowy de lege lata,
optymalny model kompensacji szkody niemajątkowej w kontraktowym reżimie odpowiedzialności odszkodowawczej.

Problematyka, na której skupia się autorka przeszła duże zmiany, które w znacznym stopniu zdezaktualizowały dotychczasowe opracowania.

Praca zawiera innowacyjne podejście – zwłaszcza w rozdziale IV, gdzie autorka przestawia swoje własne wnioski oraz jak – według niej – wyglądają najwłaściwsze rozwiązania problemu kompensacji szkód niemajątkowych wywołanych naruszeniem zobowiązania.

Publikacja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych prezentowaną tematyką.