Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo handlowe w pigułce Wyd. 4
Autorzy: Zbiorowa Praca
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381286855
Stron: 393
Kod ksi: BEKW-6612/4*
Cena:
29.90 zł
Opis książki
W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

Prawo spółek handlowych:

Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych
Spółka jawna
Spółka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka akcyjna
Transformacje w spółkach


Prawo upadłościowe:

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
Skutki ogłoszenia upadłości
Postępowanie upadłościowe prowadzone po ogłoszeniu upadłości
Lista wierzytelności
Układ w upadłości
Likwidacja masy upadłości
Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości
Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Prawo restrukturyzacyjne:

Zakres i cel postępowania
Sąd i sędzia-komisarz
Nadzorca i zarządca
Uczestnicy postępowania
Spis wierzytelności
Zgromadzenie wierzycieli i Rada wierzycieli
Poszczególne postępowania restrukturyzacyjne

Wydanie czwarte zostało wzbogacone o pytania otwarte, wraz z odpowiedziami, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu lub kolokwium.