Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Postępowanie karne w pigułce. Wyd. 6
Autorzy: Zbiorowa Praca
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381286459
Stron: 342
Kod ksi: BEKW-6603/6*
Cena:
29.90 zł
Opis książki
W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

Postępowania karnego:

- zasady postępowania,
- właściwość i skład sądu,
- wyłączenie sędziego,
- strony, obrońcy, pełnomocnicy,
- czynności procesowe – orzeczenia, zarządzenia, narada, głosowanie, -porządek czynności procesowych, terminy, doręczenia, protokoły, dowody,
przesłuchanie i wyjaśnienia oskarżonego,
- świadkowie, świadek koronny, pokrzywdzony,
biegli, tłumacze, specjaliści,
- oględziny, otwarcie zwłok i eksperyment procesowy, wywiad środowiskowy i badanie oskarżonego,
- zatrzymanie rzeczy i przeszukanie oraz kontrola i utrwalanie rozmów,
środki przymusu,
- postępowanie przygotowawcze – wszczęcie, przebieg, zamknięcie śledztwa i dochodzenia,
- zakończenie i umorzenie oraz nadzór prokuratora i czynności sądowe,
akt oskarżenia,
- postępowanie przed sądem I instancji – wstępna kontrola oskarżenia, - - rozprawa główna, przewód sądowy, wyrokowanie,
- postępowanie odwoławcze – apelacja i zażalenie,
- postępowania szczególne,
- nadzwyczajne środki zaskarżenia – kasacja i wznowienie postępowania,
- postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia,
- postępowanie karne w sprawach międzynarodowych,
- Europejski Nakaz Aresztowania,
- Ekstradycja,
- koszty procesu,
i inne.


Wydanie zostało wzbogacone o pytania otwarte, wraz z odpowiedziami, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu lub kolokwium.