Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Gospodarka ściekowa gmin + Płyta CD Nadzór, kontrola, sankcje
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Arkadiusz Jówko, Jarosław Maćkowiak, Maria Dowgielewicz, Jacek Kisiel, Andrzej Kubiak
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381288866
Stron: 182
Kod ksi: BEKW-9824*
Cena:
129.00 zł
Opis książki
Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków gmin, mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie gromadzenia i wywozu nieczystości płynnych. Zawiera wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia, omówienie dobrych praktyk, wzory przydatnych dokumentów oraz zbiór aktów prawnych związanych z gospodarka ściekową.

Dzięki publikacji dowiedzą się Państwo, jak należy zorganizować system kontroli gospodarki ściekowej w gminie.

Książka dotyczy gospodarki ściekowej gmin, czyli gospodarowania nieczystościami ciekłymi gromadzonymi w bezodpływowych zbiornikach oraz w przydomowych oczyszczalniach ścieków. W czasie kilku ostatnich lat przeprowadzono w wielu gminach badania dotyczące realizacji przez nie zadań w zakresie gospodarki ściekowej. Wyniki kontroli były bardzo niepokojące, gdyż wiele gmin nie realizowało należycie swoich zadań, czego skutkiem było odprowadzanie do ziemi i wód nieoczyszczonych ścieków. Dotyczyło to większości ścieków z terenów gmin. W wyniku takiego niewłaściwego działania pojawiło się skażenie wód i gleby, co może skutkować bardzo groźnymi konsekwencjami dla zdrowia mieszkańców. Dlatego Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało popartą licznymi przykładami i wzorami dokumentów książkę, opisującą kompleksowo problematykę gospodarki ściekowej w gminach. Praca ma charakter poradnika dla gmin, mogącego im pomóc we właściwej organizacji gospodarki ściekowej na ich terenie.

Nabywając książkę, otrzymują Państwo kompleksowe opracowanie na temat gospodarki ściekowej, w tym:

- omówienie obowiązków i praw gmin w zakresie gospodarki ściekowej;
- omówienie obowiązków i praw mieszkańców gmin oraz przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu opróżniania i transportu nieczystości ciekłych;
- opisanie form prawnych działalności;
- określenie kompetencji organów stanowiących i wykonawczych gmin;
- omówienie przygotowania organizacyjnego gmin do realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej;
- opisanie organizacji systemu kontroli wraz z praktycznymi aspektami prowadzenia kontroli przez gminy;
- omówienie kontroli zewnętrznych wraz ze wskazaniem najczęściej występujących nieprawidłowości;
- 24 wzory najważniejszych dokumentów dotyczących gospodarki ściekowej, np. uchwał, decyzji i dokumentów kontrolnych.

Najważniejsze zalety prezentowanej publikacji, dzięki którym szybciej wykonają państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa:

- wiele praktycznych rozwiązań i przykładów,
- dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
omówienie zagadnień dotyczących organizacji gminy w sprawach gospodarki ściekowej,
- praktyczny poradnik w sprawach kontroli,
- wyróżnienie w treści zagadnień ważnych,
- zamieszczenie wzorów dokumentów.