Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Józef Frąckowiak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381245524
Stron: 1044
Kod ksi: WOLT-9582*
Cena:
139.00 zł
Opis książki
W monografii podsumowującej 15 lat obowiązywania Kodeksu spółek handlowych oddano głos 54 autorom ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, w tym twórcom Kodeksu oraz jego recenzentom. Zwrócono uwagę na konieczność lepszego ujęcia części ogólnej prawa handlowego w systemie prawa prywatnego i jej znaczenie nie tylko dla optymalnej regulacji Kodeksu spółek handlowych.

W publikacji omówiono m.in.:
- prokurę łączną w świetle najnowszego orzecznictwa i nowelizacji;
- formę umowy spółki handlowej zawieranej za pomocą wzorca umowy w systemie teleinformatycznym;
- czynności notarialne w Kodeksie spółek handlowych w czasach Internetu;
- kryterium kapitałowe przy prawie żądania wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
- trudności w realizacji przymusowego odkupu akcji.