Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa
Autorzy: Andrzej J. Szwarc
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ISBN: 9788372053541
Stron: 349
Kod ksi: WSZB-0152
Cena:
58.00 zł
Opis książki
Książka zawiera artykuły naukowe, które w postaci referatów były prezentowane podczas konferencji naukowej nt. „Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa”, zorganizowanej w Poznaniu w dniach 20-21 kwietnia 2017 r. przez Instytut Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem dr. Adama Bodnara - Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Jacka Jaśkowiaka - Prezydenta Miasta Poznania.

Zarówno odbyta konferencja, jak i niniejsza monografia są reakcją na zjawisko wielokulturowości współczesnych społeczeństw. W warunkach wielokulturowości pojawiają się różne problemy i konflikty, zniechęcające czasem do tolerowania w społeczeństwie osób charakteryzujących się odmiennością kulturową. Skoro istnienie zjawiska wielokulturowości jest nieuniknione i jeśli nie można nieraz w pełni pogodzić ze sobą zróżnicowanych systemów wartości, zwyczajów i przekonań podyktowanych różnicami kulturowymi, to dla minimalizowania i łagodzenia ewentualnych konfliktów z tym związanych bezwzględnie pożądane jest stanowcze i konsekwentne podejmowanie wszelkich możliwych wysiłków sprzyjających lepszemu poznawaniu się ludzi kulturowo zróżnicowanych, kształtowaniu w takim społeczeństwie wzajemnego zrozumienia, życzliwości i tolerancji. Temu celowi służyć winno także rozwiązywanie problemów prawnych, mieszczących się w wielu dziedzinach prawa, pojawiających się w społeczeństwie kulturowo zróżnicowanym.

Książka jest adresowana do prawników, teoretyków i praktyków zainteresowanych problematyką objętą jej treścią, a także do instytucji zajmujących się zjawiskiem wielokulturowości społeczeństw oraz migracji i uchodźstwa.