Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381287579
Stron: 1406
Kod ksi: BEKW-1001/9*
Cena:
199.00 zł
Opis książki
Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy zawiera zadania wraz z rozwiązaniami zgodnie z uchwałą Nr 19/VI/2017, zmienione przez uchwałę Nr 28/VI/2017, obowiązującą od 21.11.2017 r. oraz przez uchwałę z 23.2.2018 r. Nr 31/VI/2018.

Publikacja zawiera rozwiązania do nowych kazusów wprowadzonych uchwałą z 23.2.2018 r. Nr 31/VI/2018.

Publikacja składa się z trzech części.

W CZĘŚCI I książki zostały zamieszczone tabele dotyczące postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Tabele te pozwalają na szybką orientację w zakresie postępowania przed organami podatkowymi i postępowania przed sądami administracyjnymi i dotyczą: rodzajów stosowanych środków zaskarżenia w tych postępowaniach, terminów wnoszenia środków zaskarżenia, organu i sądu właściwego do ich rozpatrzenia, a także jakie są obowiązki pełnomocnika w tych postępowaniach. Tabele pomagają wybrać odpowiedni środek zaskarżenia oraz dowiedzieć się, jakie są wymogi formalne wybranego trybu postępowania.

W CZĘŚCI II książki znajdują się zadania wraz z rozwiązaniami. Autorzy wskazują kolejne kroki rozwiązania zadania:
- elementy formalne postępowania sądowoadministracyjnego w zakresie wnoszonego środka zaskarżenia;
- stan faktyczny w sprawie;
- prawidłowe opracowanie elementów materialnych danego środka zaskarżenia;
- właściwe wskazanie podstawy prawnej;
- rozwiązanie kazusu, czyli sporządzenie pisma procesowego - np. skargi kasacyjnej do NSA, skargi do WSA, wniosku o wznowienie postępowania podatkowego, zażalenia na zarządzenie przewodniczącego wydziału w przedmiocie wykreślenia wysokości wpisu wraz z objaśnieniami.

W CZĘŚCI III zamieszczono pełną treść orzeczeń sądów administracyjnych powołanych w rozwiązaniach kazusów. Dzięki temu Czytelnik mamożliwość zapoznania się z argumentacją zastosowaną przez sąd w podobnej sprawie.

Prezentowana książka:
- zapewni fachowe przygotowanie się do zdania egzaminu na doradcę podatkowego;
- aplikantom adwokackim i radcowskim umożliwi przygotowanie się do sporządzenia środków zaskarżenia w sprawach podatkowych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
- stanowi ułatwienie w codziennej praktyce radców prawnych i doradców podatkowych ułatwiając skuteczne przygotowanie własnych środków zaskarżenia, dzięki praktycznym uwagom Autorów;
- uwzględnia wprowadzone zmiany legislacyjne, m.in. w prawie podatkowym, postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Prezentowana książka - wspólnie z publikacjami: Egzamin na doradcę podatkowego. Testy i Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte stanowi pełne kompendium wiedzy dla kandydata przygotowującego się do egzaminu na doradcę podatkowego.