Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ustawa o petycjach - komentarz. Monitoring petycji
Autorzy: Andrzej Halicki
Wydawnictwo: TNOiK Dom Organizatora
ISBN: 9788372858399
Stron: 134
Kod ksi: DOOR-0264
Cena:
29.00 zł
Opis książki
Publikacja stanowi kompendium wiedzy o petycjach, na które składa się:
- komentarz do ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
- monitoring petycji,
- wzory petycji.

Każdy z przepisów ustawy został opatrzony komentarzem, w którym omówiono zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji. Nadaje to opracowaniu walor oryginalnego poradnika zawierającego cenne wskazówki nie tylko dla osoby zainteresowanej złożeniem petycji, ale także dla urzędów administracji publicznej rozpatrujących petycje. Kolejna część książki została poświęcona monitoringowi petycji, czyli badaniu mającego na celu ustalenie jak polskie instytucje państwowe i samorządowe wywiązują się z obowiązków uregulowanych w ustawie o petycji. W rekomendacjach z monitoringu omówiono dobre praktyki zarządzania petycjami, zaś w końcowej części zamieszczono wzory petycji.
Publikacja jako źródło wiedzy o petycjach może okazać się przydatna dla każdego, w szczególności dla osób zainteresowanych poprawą jakości życia, urzędów administracji publicznej, a także uczelni wyższych.

Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2018 r.