Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Euroazjatycka Unia Gospodarcza
Autorzy: Paweł Jakub Szewczyk
Wydawnictwo: TNOiK Dom Organizatora
ISBN: 9788372858337
Stron: 292
Kod ksi: DOOR-0262
Cena:
49.00 zł
Opis książki
Powstanie międzynarodowej organizacji o charakterze gospodarczym to kolejny etap integracji państw, które w ten sformalizowany sposób starają się skutecznie realizować własne indywidualne cele na arenie międzynarodowej. Pięć państw: Federacja Rosyjska, Republika Kazachstanu, Republika Białorusi, Republika Tadżykistanu i Republika Kirgistanu dnia 10 października 2000 roku podpisały umowę o utworzeniu Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej ( EAWG), która stała się kolejnym etapem w procesie integracji prowadzącej do powstania Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Monografia składa się z pięciu rozdziałów, zakończenia i bibliografii:

I. Od współpracy do integracji państw i regionów. Aspekt formalno-prawny
II. Euroazjatycka Unia Gospodarcza jako wtórny podmiot prawa międzynarodowego
III. System prawny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
IV. System instytucjonalny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
V. Działania zewnętrzne Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej