Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako organ ochrony prawa do prywatności
Autorzy: Emilia Kuczma
Wydawnictwo: TNOiK Dom Organizatora
ISBN: 9788372858344
Stron: 375
Kod ksi: DOOR-0261
Cena:
49.00 zł
Opis książki
Obecnie ochrona danych osobowych jest determinowana ciągłym rozwojem technologicznym. Informacja o osobie jest cenna we współczesnym świecie, stąd wymaga stałej ochrony. Z tego względu istotne znaczenie ma precyzyjne, ustawowe uregulowanie tematyki ochrony danych osobowych. Po raz pierwszy w Polsce w jednym akcie prawnym ustawodawca kompleksowo unormował zagadnienia z obszaru ochrony danych osobowych człowieka, zdefiniował podstawowe pojęcia i instytucje odnoszące się do ochrony prywatności jednostki oraz wprowadził prawne mechanizmy kontroli i ochrony danych osób fizycznych. Zaistnienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ( w skrócie: GIODO ) okazało się najistotniejszą gwarancją ochrony prywatności człowieka w Polsce.

1. Prawo do prywatności a ochrona danych osobowych
2. Ochrona prywatności i danych osobowych w prawie międzynarodowym i w wybranych państwach
3. Ochrona danych osobowych w polskim porządku prawnym
4. Pozycja ustrojowa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
5. Ustawowe zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
6. Środki działania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Zakończenie, bibliografia