Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków
Autorzy: Artur Mudrecki, Elżbieta Klat-Górska
Wydawnictwo: ODDK
ISBN: 9788378043966
Stron: 943
Kod ksi: ODDK-8109/3
Cena:
262.50 zł
Opis książki
Praktyczny komentarz do postępowania administracyjnego – wybitni eksperci szczegółowo omawiają przepisy postępowania administracyjnego, wskazując na problemy związane ze stosowaniem tych przepisów w praktyce.
Dnia 1 czerwca 2017 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Są to nie tylko zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach, ale także zupełnie nowe uregulowania.

W Komentarzu Autorzy omawiają wszystkie wprowadzone zmiany, zwłaszcza nowe instytucje prawne, w tym:
- zasadę rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony,
- mediację,
- ponaglenie,
- tzw. milczące załatwienie sprawy administracyjnej,
- postępowanie uproszczone,
- reguły dotyczące kar pieniężnych,
- europejską współpracę administracyjną.

Kompleksowa, uporządkowana wiedza, przejrzysty język oraz bogate orzecznictwo sądowe to atuty Komentarza.