Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Podstawy fotogrametrii i teledetekcji dla leśników
Autorzy: Edward Piekarski, Krzysztof Będkowski
Wydawnictwo: SGGW Wydawnictwo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ISBN: 9788375837551
Stron: 183
Kod ksi: SGGW-0318/2
Cena:
30.00 zł
Opis książki
Spis treści
1. Wstęp
2. Ogólne podstawy fotogrametrii
2.1. Rzut środkowy
2.2. Zdjęcia lotnicze
2.3. Własności geometryczne zdjęcia lotniczego
2.4. Skala zdjęcia lotniczego
2.5. Elementy orientacji zdjęcia lotniczego
3. Wykonywanie zdjęć fotogrametrycznych
3.1. Zdjęcia analogowe
3.1.1. Analogowe kamery fotogrametryczne
3.1.2. Światłoczułe materiały fotograficzne
3.2. Obrazy cyfrowe
3.3. Bezzałogowe statki powietrzne w fotogrametrii leśnej
3.4. Podstawowe wiadomości o projektowaniu nalotów fotogrametrycznych
3.5. Fotogrametria naziemna
3.5.1. Wykonywanie naziemnych zdjęć stereoskopowych
3.5.2. Zdjęcia hemisferyczne
4. Przetwarzanie zdjęć lotniczych
4.1. Przyczyny powodujące konieczność przetwarzania zdjęć
4.2. Graficzne przetwarzanie pojedynczych zdjęć
4.3. Ortofotomapa
4.4. Opracowywanie zdjęć stereoskopowych
4.4.1. Ogólne zasady stereoskopowego widzenia
4.4.2. Właściwości pary stereoskopowej zdjęć lotniczych
4.4.3. Stereoskop
4.4.4. Cyfrowe stacje fotogrametryczne, stereodigitalizacja
5. Zdjęcia lotnicze w leśnictwie
5.1. Czynniki przyrodnicze i techniczne wpływające na odwzorowanie lasów na zdjęciach lotniczych
5.1.1. Charakterystyki spektralne roślinności
5.1.2. Specyfika geometrycznego odwzorowania drzew i lasu na zdjęciach lotniczych
5.1.3. Wybór rodzaju zdjęć i terminu ich wykonania
5.2. Zastosowanie zdjęć lotniczych w inwentaryzacji lasu
5.2.1. Ogólne cechy rozpoznawcze
5.2.2. Cechy rozpoznawcze drzewostanów
5.2.3. Określanie elementów taksacyjnych
5.2.4. Ustalanie granic wyłączeń drzewostanowych
5.3. Zdjęcia lotnicze w analizie uszkodzeń roślinności
5.3.1. Rodzaje uszkodzeń i ich źródła
5.3.2. Wykorzystanie fotogrametrii i teledetekcji do oceny stanu zdrowotnego lasu
6. Skanowanie laserowe
6.1. Podstawy
6.2. Skanowanie lotnicze
6.3. Skanowanie naziemne
7. Podstawowe wiadomości o satelitarnych systemach teledetekcyjnych
8. Dokładność opracowań fotogrametrycznych
9. Zakończenie
Literatura