Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Bankowe kredyty waloryzowane do kursu walut obcych w orzecznictwie sądowym
Autorzy: Michał Jabłoński, Krzysztof Koźmiński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381244091
Stron: 394
Kod ksi: WOLT-9032*
Cena:
199.00 zł
Opis książki
Książka jest efektem nowatorskich badań nad orzecznictwem sądowym w sprawach sporów między kredytobiorcami i bankami o kredyty waloryzowane do walut obcych. Autorzy prezentują ich wyniki ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa, tj. rozstrzygnięć (zarówno prawomocnych, jak i nieprawomocnych) zapadłych przed sądami Rzeczypospolitej Polskiej. Omawiają w tym kontekście m.in.:
- problematykę spreadu,
- zagadnienia zmiennego oprocentowania,
- różnice i podobieństwa miedzy kredytami denominowanymi/indeksowanymi a opcjami walutowymi,
- instytucje ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

W publikacji omówiono również linie orzecznicze, modele sądowego orzekania oraz postawę sędziów w procesach kredytobiorców z bankami.

Ze względu na dużą liczbę toczących się i inicjowanych postępowań sadowych między kredytobiorcami a bankami książka jest przeznaczona głównie dla prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów, a także kadr kierowniczych instytucji finansowych, przedsiębiorców działających w branży nieruchomości oraz pracowników administracji.