Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ochrona danych osobowych na podstawie RODO
Autorzy: Andrzej Krasuski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381244749
Stron: 339
Kod ksi: WOLT-7323*
Cena:
89.00 zł
Opis książki
Publikacja zawiera omówienie praktycznych zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych po wejściu w życie z dniem 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W opracowaniu autor przedstawił m.in. następujące kwestie:
- zasady przetwarzania danych osobowych i ich uszczegółowienie w RODO;
- rejestr czynności przetwarzania - znaczenie, sposób utworzenia i prowadzenia oraz zasady sprawowania nadzoru;
- nowe uprawnienia osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane;
- przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego;
- nadzór administracyjny nad przetwarzaniem danych osobowych.