Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Natalia Karczewska-Kamińska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381244718
Stron: 425
Kod ksi: WOLT-9579*
Cena:
99.00 zł
Opis książki
W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako wyjątków od zasady autonomii woli pacjenta, w tym. m.in.:
- przymus leczenia i innych interwencji medycznych jako ochrona osób małoletnich i niezdolnych do wyrażenia zgody,
- przymus interwencji medycznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przymusowe leczenie anoreksji w najlepszym interesie pacjenta,
- przymus leczenia i innych interwencji medycznych w zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz zapobieganiu im,
- problem zabiegów medycznych na kobiecie ciężarnej w interesie dziecka poczętego - konflikt interesów,
- sterylizacja przymusowa i bez zgody pacjenta jako szczególny rodzaj interwencji medycznej,
- transfuzja krwi u świadków Jehowy.

Przedstawiono regulacje prawa polskiego i wybranych zagranicznych porządków prawnych, zwłaszcza prawo common law (USA i Wielkiej Brytanii) oraz Francji. Uwzględniono liczne orzecznictwo, w tym wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także doktrynę polską i obcą.

Odrębne rozdziały zostały poświęcone ważnym zagadnieniom cywilistycznym, ściśle związanym z tematyką przymusu: kontrowersyjnej kwestii przyczynienia się pacjenta do szkody w razie odmowy zgody na leczenie oraz odpowiedzialności lekarza i zakładu leczniczego w razie przymusu leczenia lub działania lekarza bez zgody pacjenta.
Zwrócono także uwagę na karnoprawny i administracyjnoprawny przymus interwencji medycznych.