Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Limits of Harmonisation and Convergence. Dissimilarities within Similarities of Polish and German Contract Law
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Grzegorz Żmij, Fryderyk Zoll, Ewa Rott-Pietrzyk, Elwira Macierzyńska-Franaszczyk, Monika Jagielska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381242981
Stron: 0
Kod ksi: WOLT-9575*
Cena:
199.00 zł
Opis książki
ODMIENNOŚCI I PODOBIEŃSTWA POLSKIEGO I NIEMIECKIEGO PRAWA KONTRAKTÓW

W 2015 r. ustawodawca europejski wstrzymał prace legislacyjne nad Wspólnym Europejskim Prawem Sprzedaży (CESL). Kompleksowy i autonomiczny system prawa umów spotkał się z mieszanym przyjęciem wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Unia Europejska postanowiła kontynuować proces harmonizacji prawa przez punktową legislację, uzupełniającą tradycyjne systemy krajowe. Mimo ciągłego rozwoju acquis communautaire potrzeba dalszej harmonizacji prawa kontraktów jednak nadal istnieje.


Różnice między krajowymi systemami prawa umów powodują wiele utrudnień na rynku wewnętrznym. Z pozoru podobne przepisy prawa podlegają odmiennej wykładni i prowadzą do odmiennych rozstrzygnięć w konkretnej sprawie. Nawet identyczne przepisy prawne nie dają gwarancji ich identycznego rozumienia w poszczególnych państwach. Jest to wyraźnie dostrzegalne także w sąsiednich państwach o podobnej tradycji prawnej, takich jak Polska i Niemcy. Mimo że prawo niemieckie stanowiło często inspirację dla polskiej doktryny i judykatury, a niemiecka metoda analizy prawniczej miała wpływ na polską jurysprudencję, te dwa systemy prawne różnią się pod wieloma względami.

Istniejące odmienności oraz podobieństwa polskiego i niemieckiego prawa kontraktów tworzą interesujący obszar analizy prawniczej. W książce poddajemy badaniu prawo polskie i niemieckie z perspektywy orzecznictwa. Główny obszar badań stanowią orzeczenia niemieckich sądów, których przedmiotem są różnorodne przypadki niezgodności z umową w umowie sprzedaży, umowie o dzieło i umowie darowizny. Rozstrzygnięcia sądów niemieckich zostały następnie poddane badaniu z punktu widzenia polskiego prawa materialnego. Przyjęta metoda analizy czyni tę książkę wyjątkowym i inspirującym zbiorem komparatystycznych rozważań i argumentów na temat metod analizy prawniczej przyjętej w Polsce i Niemczech.

Publikacja jest rekomendowana dla przedstawicieli nauk prawnych i praktyków prawa zainteresowanych prawem umów. Stanowi ona także źródło argumentów porównawczych - opartych na prawie polskim i niemieckim - wartościowe dla polskich i niemieckich sędziów.