Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne w diagramach
Autorzy: Agnieszka Ziółkowska, Angelika Drelichowska, Anna Gronkiewicz, Paweł Razowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo OD.NOWA
ISBN: 9788365721785
Stron: 591
Kod ksi: ODNO-0305/2
Cena:
49.90 zł
Opis książki
Innowacyjna seria przeznaczona nie tylko dla wzrokowców – idealna do szybkiej powtórki materiału przed egzaminem. W najnowszym wydaniu uwzględniono aktualny stan prawny na dzień 15 października 2017 r. (m.in. ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935)).

W książce zaprezentowano 212 diagramów uzupełnionych zwięzłymi komentarzami autorskimi w formie podpunktów. Tekstowi towarzyszą odwołania do literatury przedmiotowej i orzecznictwa.

Książkę podzielono na dwie główne części:
• postępowanie administracyjne;
• postępowanie sądowoadministracyjne.

Dzięki książce dowiesz się m.in.:
• jakie uprawnienia przysługują referendarzom sądowym;
• kiedy można wszcząć postępowanie administracyjne z urzędu;
• czym wyróżnia się posiedzenie w trybie współdziałania;
• co obejmuje europejska współpraca administracyjna;
• pod jakimi warunkami można dokonać doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
• kiedy można przeprowadzić mediację i co dzieje się w przypadku nieosiągnięcia jej celów w terminie;
• czy łączne rozpatrywanie spraw powoduje powstanie nowej sprawy;
• czy w doręczanym odpisie wyroku z uzasadnieniem zamieszcza się także uzasadnienie zdania odrębnego.


- Skuteczna powtórka przed egzaminem
- Zapadające w pamięć rozwiązania graficzne
- Kompleksowy opis zagadnień
- Najnowszy stan prawny
- Odwołania do literatury przedmiotowej i orzecznictwa