Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Dotacje oświatowe po zmianach
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: zbiorowa praca
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381245463
Stron: 86
Kod ksi: ABCD-320016*
Cena:
49.00 zł
Opis książki
Nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadza szereg zmian m.in. w sposobie finansowania zadań z zakresu oświaty.
Publikacja "Dotacje oświatowe po zmianach" omawia najnowsze zmiany dotyczące:
- sposobu podziału subwencji oświatowej;
- zasad udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
- dotacji podręcznikowej (wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe) - jej wykorzystania i rozliczania;
- finansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dodatkowo publikacja zawiera:
- szczegółowe procedury ustalania, rozliczania i kontroli dotacji udzielanych przedszkolom oraz szkołom publicznym i niepublicznym,
- wzory uchwał i dokumentów z zakresu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu powiatu oraz z budżetu gminy - dla szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli organów prowadzących oraz wszystkich pozostałych osób zainteresowanych omawianą tematyką.