Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015 – pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami: z PKWiU 2008 (z suplementem elektronicznym)
Autorzy: zbiorowa praca
Wydawnictwo: ODDK
ISBN: 9788378043713
Stron: 444
Kod ksi: ODDK-2024E/2
Cena:
199.50 zł
Opis książki
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1676) od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015).

Uwaga! Od 1 stycznia 2017 r. nową PKWiU 2015 stosuje się w ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Do celów:
- opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
- opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej

nową klasyfikację PKWiU 2015 stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r., do tego czasu w tym zakresie obowiązuje .

W publikacji:
- Rozporządzenie wprowadzające PKWiU
- Zasady metodyczne PKWiU
- Schemat klasyfikacji
- Klucze powiązań PKWiU 2008 - PKWiU 2015
- Klucze powiązań PKWiU 2015 - PKWiU 2008

Najważniejsze zmiany w PKWiU 2015 w porównaniu do PKWiU 2008:
- zmiany nazw grupowań,
- zmiany zakresów niektórych grupowań poprzez przeniesienie części zakresu z jednego grupowania do drugiego, podziału grupowania, scalenia dwóch lub kilku grupowań w jedno,
- uporządkowanie symboliki grupowań (zmiana symboliki grupowań przy zachowaniu ich tytułów i zakresów).

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, z pełnym tekstem klasyfikacji PKWiU 2015 z powiązaniami z PKWiU 2008, który umożliwi szybkie i elastyczne wyszukiwanie oraz eksport danych i dowolne wydruki (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce).