Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Książka kontroli wewnętrznej w sklepie spożywczym i hurtowni z wyjaśnieniami (przyjęcie dostaw, przechowywanie, wprowadzenie do obrotu)
Autorzy: zbiorowa praca
Wydawnictwo: ODDK
ISBN:
Stron: 24
Kod ksi: ODDK-5312
Cena:
36.90 zł
Opis książki
Na podstawie rozporządzenia MZ z dnia 6 stycznia 2003 roku (kontrola wewnętrzna żywności), każdy sklep i hurtownia zobowiązane są do bieżącej lub okresowej kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych w trzech punktach: przyjęcie – magazynowanie – ekspozycja zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wyniki kontroli jakości muszą być dokumentowane w książce kontroli wewnętrznej.