Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z
Autorzy: Monika Cieślak, Piotr Ciborski
Wydawnictwo: HR Services Monika Cieślak
ISBN:
Stron: 0
Kod ksi: HRSE-0102/8*
Cena:
147.00 zł
Opis książki
Autorzy (specjalista prawa pracy, były inspektor PIP oraz wieloletni szef ds. płac, specjalista ds. podatków) szkoląc w zakresie tej tematyki zbierali pytania zadawane przez uczestników szkoleń. Wiele z nich powtarzało się i dotyczyło gospodarowania środkami funduszu. „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2017” to szóste uaktualnione i rozszerzone wydanie książki ,,Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2015, 2014, 2013, 2011 i 2010” uwzględniające najnowsze zmiany przepisów i nowe stanowiska organów skarbowych, ZUS oraz PIP. Publikacja omawia szerokie spektrum zagadnień związanych z ZFŚS, zawiera najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, wzbogacone o przykładowe wyliczenia, przepisy prawne regulujące omawiane kwestie i wykaz najczęściej popełnianych błędów. W książce zawarte są wzory: Regulaminu ZFŚS, oświadczenia o sytuacji socjalnej oraz kilkanaście innych dokumentów, niezbędnych do prawidłowego zarządzaniem Funduszem.
Najobszerniejsze opracowanie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wiele kwestii w zakresie administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych jest uregulowanych w przepisach zbyt ogólnikowo. Zagadnienia związane z przydzielaniem, opodatkowaniem i oskładkowaniem świadczeń z ZFŚS, ich wyceną rodzą wiele pytań. Osoby odpowiedzialne za administrację środkami Funduszu, kadrowcy, osoby naliczające płace szukają wyjaśnienia swoich wątpliwości w zakresie prawidłowości podejmowanych czynności i dokonywanych rozliczeń w fachowej prasie i podczas szkoleń.

Publikacja zawiera:
- omówienie prezentowanych zagadnień,
- przykłady, pytania i odpowiedzi uwzględniające najnowsze orzecznictwo oraz pisma urzędowe,
- przykładowe wyliczenia ukazujące sposób kalkulacji odpisu na ZFŚS i konsekwencje przyznawania określonych świadczeń z Funduszu dla listy płac,
- wzory regulaminu ZFŚS oraz innych dokumentów użytecznych dla pracodawców, którzy tworzą Fundusz.

Nie chcąc unikać tematów trudnych i kontrowersyjnych, autorzy poruszyli zagadnienia, dla których nie ma jednoznacznych rozwiązań w systemie prawnym. W takich sytuacjach wskazano praktykowane rozwiązania, zaznaczając istniejące kontrowersje i wątpliwości. Wymaga podkreślenia, iż przedstawione rozwiązania są zalecane, aczkolwiek niniejsza pozycja nie jest źródłem prawa, dostarcza natomiast szeregu wskazówek na temat jego interpretacji. Jest ona źródłem wiedzy na temat praktykowanych i doradzanych przez autorów najlepszych praktyk.