Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Postępowanie przed sądem I instancji w znowelizowanym procesie karnym
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Igor Zgoliński, Dariusz Kala
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381241946
Stron: 270
Kod ksi: WOLT-9567*
Cena:
129.00 zł
Opis książki
W publikacji autorzy odnoszą się do najważniejszych dla praktyków, zupełnie nowych kwestii (wprowadzonych w latach 2015-2017), dotyczących np. kontrowersyjnej możliwości wykorzystania przez sąd dowodów pozyskanych w sposób nielegalny czy też zmian w zakresie możliwości wydania wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.

W książce czytelnik znajdzie:
- syntetyczne spojrzenie na procedowanie przed sądem I instancji, zarówno z perspektywy sędziego, jak i stron postępowania;
- liczne praktyczne wskazówki dla uczestników postępowania (w tym dotyczące trafności doboru instrumentów procesowych);
- ocenę przepisów oraz propozycje rozwiązań legislacyjnych ze stosownym uzasadnieniem.

Adresaci:
Dzięki przejrzystemu układowi, ściśle praktycznemu ujęciu tematu oraz użyciu zwięzłego języka prawniczego opracowanie niewątpliwie stanowić będzie cenne i przydatne źródło wiedzy dla prawników praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych).