Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz
Autorzy: Krzysztof Musiał , Adam Nita, Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk, Jacek Wantoch-Rekowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381240383
Stron: 257
Kod ksi: WOLT-7522*
Cena:
199.00 zł
Opis książki
Komentarz omawia zmiany, które w założeniu mają przede wszystkim uszczelnić system podatkowy, ale także ograniczyć wątpliwości interpretacyjne. Wśród nich są:
- Objęcie opodatkowaniem nieodpłatnego nabycia własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) albo jej części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność
- Ograniczenie zakresu zwolnienia od podatku z tytułu nabycia własności nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne.
- Zmiany w przepisach określających zwolnienie obejmujące nabycia własności rzeczy lub praw przez najbliższą rodzinę.
- Nabycie w częściach.
- Doprecyzowanie warunku ulgi mieszkaniowej polegającej na zamieszkiwaniu przez 5 lat.
- Zmiany dotyczące notariuszy, jako płatników podatku od spadków i darowizn.