Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych?
Autorzy: Leszek Berezowski
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788325599768
Stron: 340
Kod ksi: BEKW-5933/3*
Cena:
129.00 zł
Opis książki
Trzecie wydanie książki Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego oraz wprowadzenia w zagadnienia i słownictwo dokumentów sadowych w sprawach cywilnych krajów anglosaskich. Książka szczegółowo omawia terminologie stosowana w tego typu dokumentach, objaśnia ich charakterystyczne właściwości gramatyczne oraz prezentuje prawidłowa interpretacje całych zwrotów i zdań. W poszczególnych rozdziałach omówione zostały charakterystyczne dokumenty anglosaskiego postępowania cywilnego, poczynając od pozwu, odpowiedzi na pozew i wniosków, a kończąc na postanowieniach i wyrokach. Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla prawników, tłumaczy, a także studentów zainteresowanych opanowaniem umiejętności czytania i prawidłowego rozumienia tego typu tekstów w języku angielskim. Trzecie wydanie książki zostało zaktualizowane i dotyczący sadownictwa szkockiego.