Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Rachunkowość 11/2017
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: zbiorowa praca
Wydawnictwo: Rachunkowość Sp.z o.o.
ISBN: 04815475
Stron: 92
Kod ksi: RACH-M1117*
Cena:
48.00 zł
Opis książki
Miesięcznik Rachunkowość – czasopismo fachowe skierowane do księgowych i biegłych rewidentów.
Zawiera bieżące, miarodajne wyjaśnienia poświęcone księgowości, podatkom oraz ubezpieczeniom.
Bogaty dział artykułowy przynosi omówienie, przez wybitnych fachowców, aktualnych zagadnień rachunkowości, rewizji finansowej, analizy, finansów, podatków oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
Kąciki, poświęcone: rachunkowości, podatkowi VAT, pozostałym podatkom oraz ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym, przynoszą odpowiedzi na pytania praktyków, ilustrując zastosowanie przepisów do konkretnych sytuacji.
W miesięczniku oferowane są również bezpłatne dodatki w formie wpinek, takie jak: kwartalnik Audytor - opracowany we współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, Otwarcie Roku – omawiający istotne zmiany przepisów rachunkowych i podatkowych w nowym roku, projekty Krajowych Standardów Rachunkowości, tłumaczenia i opracowania międzynarodowych norm i wskazówek dla księgowych oraz biegłych rewidentów, sektorowe wskaźniki finansowe.
W ramach prenumeraty miesięcznik Rachunkowość zapewnia także bezpłatne porady i konsultacje stale współpracujących z Redakcją wybitnych fachowców z dziedziny rachunkowości, podatków, ubezpieczeń i rewizji finansowej.
Miesięcznik Rachunkowość - 60 lat w służbie Czytelników.