Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Sienkiewicz globalny
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Krzysztof Stępnik
Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydawnictwo
ISBN: 9788322790106
Stron: 307
Kod ksi: UMCS-1052
Cena:
42.00 zł
Opis książki
Mamy oto dylogię, gdyż do świetnego zbioru swoich studiów Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej (Lublin, 2016) Krzysztof Stępnik dokłada teraz jeszcze ważniejszy dla sienkiewiczologii tom, poświęcony aktywnej obecności Sienkiewicza i jego dzieła w recepcji światowej. Od razu na początku trzeba zaznaczyć, że autor - znakomity, uznany badacz życia literackiego i politycznego przełomu XIX i XX w. - nie zajmuje się typowymi zagadnieniami recepcji biografii i twórczości Sienkiewicza. Interesuje go gęsty opis dyskursu prasowego na temat pisarza, ujmowany w specyficznym skupieniu problemowym, które sam Stępnik nazwał "mikrobiografiką prasową". Nie zadowala się w tych studiach tylko rejestracją obecności biografii i działa pisarza w prasie światowej, ale bada też intrygującą interakcję zachodzącą w skutek świadomego użycia przez Sienkiewicza gazet o zasięgu globalnym do realizacji swoich celów promocyjnych i politycznych. Z drugiej strony objaśnia, jak pisarzem i jego dziełem grały wielkie agencje i jak tytuły prasowe realizują swoje cele biznesowe i polityczne.
Z recenzji prof. dra hab. Ryszarda Koziołka