Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Hanna Knysiak-Sudyka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381241380
Stron: 0
Kod ksi: WOLT-0970/4*
Cena:
179.00 zł
Opis książki
Publikacja zawiera komentarz do wybranych przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pozwalający na przygotowanie:
- skargi oraz sprzeciwu od decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
- skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Zawiera również przykłady wzorów pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Omówione zostały także przepisy dotyczące wniosków dodatkowych, które mogą być fakultatywnie zamieszczane w wymienionych pismach procesowych, a w szczególności:
- wstrzymanie wykonania aktu lub czynności,
- rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym,
- przyznanie prawa pomocy,
- przywrócenie uchybionego terminu czy wyłączenie sędziego.

Opracowanie zawiera obszerny wybór aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, ilustrującego omawiane zagadnienia, uwzględniający nie tylko dominującą linię orzeczniczą, lecz także orzeczenia od niej odbiegające.

Dodatkowo publikacja zawiera przykłady zadań egzaminacyjnych z proponowanymi rozwiązaniami, nawiązujące do problemów najczęściej występujących w zadaniach na egzaminach kończących aplikacje adwokacką i radcowską.