Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Pedagogika przedszkolna szansą na świadome budowanie potencjału dziecka
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Agnieszka Olczak, Marzenna Magda-Adamowicz, Lidia Kataryńczuk-Mania
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788380196339
Stron: 240
Kod ksi: MARS-1676
Cena:
33.80 zł
Opis książki
(...) Potencjał dziecka, jego szerokie możliwości nakła­dają na organizatorów edukacji, badaczy, nauczycieli i rodziców liczne zadania i wyzwalają ich odpowiedzialność za jego rozwój. Edukacja przedszkolna ma stać się dla dziecka trampoliną wzrostu, wsparciem rozwoju, płaszczyzną odkrywa­nia i uczenia się, a nie tylko ciągiem przypadkowo dobranych czynności dydak­tyczno-wychowawczych, replikowanych z gotowych rozwiązań, scenariuszy. Czy jesteśmy w stanie temu zadaniu sprostać i dokonać potrzebnych zmian? Mamy świadomość koniecznych modyfikacji i otwarcia się na nowe rozwiązania. Mamy też szacunek do tego, co cennego i ważnego w tym zakresie zrobiono i napisano dotąd i tu także poszukujemy inspiracji lokując je w nowych, aktualnych kontekstach naszego działania, funkcjonowania, badania (...).
Ze wstępu