Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Od historii myśli do praktyki politycznej Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Juchnowskiemu z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej
Autorzy: Jan Ryszard Sielezin, Robert Wiszniowski, Małgorzata Alberska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788380197985
Stron: 586
Kod ksi: MARS-0259
Cena:
60.30 zł
Opis książki
Tom poświęcony jest wybranym zagadnieniom z obszaru nauk społecznych i humanistycznych: myśli politycznej, filozofii, historii, tożsamości narodowej, opozycji politycznej, bezpieczeństwa i problematyki wojskowej, kapitału społecznego i praktyki społecznej. Artykuły zawarte w książce są oparte na bogatej bazie źródłowej i bibliograficznej i stanowią znaczący wkład w rozwój nauki.