Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ustawa o kontroli w administracji rządowej. Komentarz z wzorami dokumentów
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Marcin Dobruk, Tomasz Bolek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381241953
Stron: 363
Kod ksi: WOLT-7520*
Cena:
199.00 zł
Opis książki
Publikacja odpowiada m.in. na następujące pytania:
- Kto podlega kontroli w administracji rządowej i kto jest upoważniony do jej przeprowadzenia?
- Jak ustalić kryteria oraz cel kontroli?
- Jak zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić kontrolę w administracji rządowej?
- Jak poprawnie udokumentować wyniki kontroli?
- Jakie są uprawnienia i obowiązki stron postępowania kontrolnego, tj. kontrolowanego i kontrolującego?

Komentarz uwzględnia aktualne zmiany Standardów kontroli w administracji rządowej dokonane w dniu 31 sierpnia 2017 r., które są jednym z podstawowych (po komentowanej ustawie) dokumentów odnoszących się do postępowania kontrolnego prowadzonego w sektorze rządowym.

Opracowanie zawiera ponad 30 wzorów pism - stosowanych zarówno przez kontrolerów, jak i przez kontrolowanych - które mogą być wykorzystywane w toku kontroli.

Adresaci:
Książka pomoże w pracy zarówno kontrolerów, koordynatorów, kierowników komórek do spraw kontroli, jak i pracowników różnych stopni zarządzania w jednostce kontrolującej. Będzie istotnym wsparciem w zakresie korzystania z uprawnień przysługujących jednostkom objętych kontrolą, wywiązywania się z obowiązków związanych z postępowaniem kontrolnym, czy też możliwości odwoływania się od wyników kontroli.