Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawne aspekty norm technicznych. Normalizacja jako wsparcie legislacji administracyjnej
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Bogdan Fischer
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381078429
Stron: 298
Kod ksi: WOLT-9560*
Cena:
159.00 zł
Opis książki
Regulacje z wykorzystaniem norm technicznych, wspierane przez Unię Europejską, stają się niezbędne już nie tylko w sferze techniki. Obecnie nie ma w zasadzie dziedziny, w której normy techniczne nie byłyby wykorzystywane - od ochrony danych osobowych i prawa mediów po prawo informatyczne i określanie wymagań dla infrastruktury informatycznej państwa czy inteligentnych miast.

W opracowaniu zostały zbadane prawne konteksty normy technicznej oraz jej znaczenie dla prawa administracyjnego. Autor ocenia istniejące sposoby prawnej regulacji zagadnień technicznych oraz ich konsekwencje w sferze stosowania prawa.

Normy techniczne lub odwołania do nich spotykamy m.in.:
- w przepisach prawa stanowionego,
- w dokumentach unijnych (soft law),
- w wyrokach sądowych,
- w różnych systemach normatywnych niebędących wynikiem prawotwórczej działalności państwa.

Ta pierwsza na rynku tak szeroka publikacja dotycząca prawnych aspektów norm technicznych pozwoli na zgłębienie omawianej tematyki.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla przedstawicieli nauki prawa administracyjnego, nauk o mediach oraz dla szerokiego kręgu prawników i innych podmiotów mających styczność z normami technicznymi (m.in. dla osób zajmujących się dostępem do informacji i jej ochroną, w tym danymi osobowymi).