Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Edyta Figura-Góralczyk
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381076418
Stron: 426
Kod ksi: WOLT-9550*
Cena:
199.00 zł
Opis książki
Publikacja zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej problematyki nieuczciwej konkurencji. Udziela odpowiedzi na pytania, z którymi muszą zmierzyć się osoby, zajmujące się nieuczciwą konkurencją w środowisku międzynarodowym. W opracowaniu autorka wskazuje m.in.:
– czy wybór prawa w ogóle jest dopuszczalny w sprawach z tytułu nieuczciwej konkurencji,
– jakie prawo jest właściwe dla czynów nieuczciwej konkurencji, które wywierają skutek na rynku więcej niż jednego państwa, i jak to prawo stosować,
– jakie akty normatywne zastosować w takiej sprawie,
– czy dochodzi do zbiegu norm kolizyjnych.
Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także osób, które naukowo zajmują się problematyką kolizyjnoprawną nieuczciwej konkurencji.