Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Krzysztof Wojciech Baran
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381077521
Stron: 930
Kod ksi: WOLT-7059/2*
Cena:
79.00 zł
Opis książki
Prezentowany podręcznik w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.
Publikacja składa się z pięciu zasadniczych działów:
– części ogólnej,
– indywidualnego prawa pracy,
– zbiorowego prawa pracy,
– procesowego prawa pracy,
– prawa ubezpieczeń społecznych.
Opracowanie uwzględnia zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych dokonane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dotyczą one w szczególności:
– zasad zatrudnienia na czas określony,
– świadectw pracy,
– zmian wieku emerytalnego i zasiłków.
Książka zawiera informacje zarówno o prawie obowiązującym (de lege lata), jak i o jego głównych tendencjach rozwojowych (de lege ferenda). Wywody w niej zaprezentowane odnoszą się do krajowego oraz międzynarodowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W znacznym zakresie przedstawiono zwłaszcza regulacje unijne. Szczególną uwagę autorzy poświęcili funkcjonowaniu praktyki, stąd liczne odwołania do judykatury, w tym Sądu Najwyższego.