Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej
Autorzy: Fernand Payen
Wydawnictwo: Wydawnictwo Arche
ISBN: 9788388445675
Stron: 194
Kod ksi: ARCH-0113
Cena:
49.00 zł
Opis książki
Pierwsze powojenne wydanie słynnej książki Fernanda Payena O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej.

„O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej to elementarz dla każdego aplikanta adwokackiego i adwokata, ale polecam tę lekturę również osobom nieposiadającym prawniczego wykształcenia. Już w pierwszych zdaniach książki Payen pisze: „ogół... cóż wie o adwokaturze?". Boleje nad tym, że społeczeństwo nie do końca zna i rozumie sens pracy adwokata. Lektura ta przybliży czytelnikom, na czym polega prawo do obrony dla każdego, bez wyjątku, człowieka.

W czasach komunizmu, kiedy władza próbowała wypaczyć ideę adwokatury, ta książka, choć trudno dostępna, była dla adwokatów drogowskazem zasad moralnych. Wybitni adwokaci, strażnicy etosu zawodowego, systematycznie ją przypominali, recenzowali i polecali swoim aplikantom oraz studentom. I chociaż czasy się zmieniają, a prawo rozwija, to wartości których broni Fernand Payen -uczciwość, niezależność, ochrona tajemnic klienta - nadal stanowią niezmienny fundament zawodu adwokata."

Adw. Jacek Trela Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej