Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Nauczyciele i ich edukacja
Autorzy: Władysława Szulakiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ISBN: 9788323138099
Stron: 337
Kod ksi: UMKT-0878
Cena:
30.00 zł
Opis książki
Książkę należy zaliczyć do publikacji przedstawiających rodowód polskiej myśli pedeutologicznej. W rozważaniach koncentruję się na odczytaniu idei, które towarzyszyły kształtowaniu się i głównym założeniom polskiej pedeutologii. Prezentuję je na przykładzie działalności i myśli zasłużonych pedagogów środowiska lwowskiego, to jest: Antoniny Machczyńskiej i Bolesława Ferdynanda Mańkowskiego. To dzieło tworzenia polskiej pedeutologii jest jednocześnie historią polskich instytucji edukacyjnych kształcących nauczycieli, ale i historią życia ich twórców. Instytucje te były wpisane w niełatwe dzieje polskiej oświaty.

Władysława Szulakiewicz