Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku
Autorzy: Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ISBN: 9788323138037
Stron: 432
Kod ksi: UMKT-0875
Cena:
48.00 zł
Opis książki
Książka jest jedynym na rynku polskim omówieniem problematyki odpowiedzialności cywilnej za szkody olejowe ze statku. Rozwój transportu ropy naftowej drogą morską czyni tę tematykę niezwykle aktualną, o czym świadczą niedawne katastrofy tankowców Erika, Prestige czy wyciek z platformy wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej. Autorka omawia międzynarodowy system kompensacji szkód olejowych, który tworzą ratyfikowane przez Polskę konwencje międzynarodowe. Porównuje go z autonomicznymi rozwiązaniami przyjętymi w prawie amerykańskim, które były przedmiotem Jej badań podczas stypendium naukowego Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Tulane Law School. Zarówno międzynarodowy, jak i amerykański system kompensacji szkód olejowych został przedstawiony na podstawie analizy licznego i aktualnego orzecznictwa oraz literatury. Autorka poddaje również szczegółowej analizie rozwiązania prawa polskiego, uwzględniając nowelizację kodeksu morskiego.